Raz – dwa – trzy… LICZYSZ TY!

Szkoła podstawowa numer 3 w Kielcach prowadzi zabawę-zajęcia dla dzieci, mające je na celu uczyć liczenia i ekonomii.  Projekt pomyślany jako ekonomiczne ABC dla czytelników z klas II szk podstawowych, wykorzystujący elementy pedagogiki zabawy, gier matematycznych, zabaw fundamentalnych oraz metody pedagogiki alternatywnej. Oparty na współpracy Biblioteki z placówkami oświatowymi powiatu gorlickiego.
Projektowi “patronuje” dwoje wielkich pedagogów XX w. – Maria Montessori i Celestyn Freinet. Zgodnie z podstawową zasadą szkoły montessoriańskiej przyświeca nam hasło “pomóż mi zrobić to samodzielnie”, a zgodnie z ideą freinetowską “kształcenie ma być swobodne, naturalne i ekspresyjne”. Koncepcje te uzupełnione są metodami pedagogiki zabawy propagowanymi w Polsce przez Polskie Stowarzyszenie Pedagogów i Animatorów “Klanza”.

Skrócony harmonogram:

  • Spotkanie wszystkich uczestników projektu. Zapoznanie się z pojęciami: ekonomia, biznes plan, bank, giełda etc. Zabawa w szukanie związków ekonomii z życiem codziennym.
  • Mały biznes plan. Nauka planowego korzystania z kieszonkowego.
  • Reklama – piękne kłamstwo. Nauka umiejętnego wyboru.
  • Idziemy na zakupy. Pojęcia: sklep, supermarket, galeria handlowa, zakupy, nominał, zapłata, reszta, marża, utarg, zysk etc. Zakupy przez internet – walory i zagrożenia.
  • Poranek na giełdzie – inwestujemy swoje pieniądze – zabawy maklerskie.
  • Czy warto oszczędzać? Pojęcia: oszczędzanie i jego formy, konto osobiste, lokata, procent, karta bankomatowa, karta kredytowa etc.
  • Wycieczka do banku.
  • Spotkanie wszystkich uczestników projektu. Zgaduj-zgadula o tytuł “Małego mistrza ekonomii” sondująca poziom wiedzy zdobytej w czasie trwania projektu (nagrody dla Mistrzów)

Uważacie, że to dobry pomysł? 🙂

Advertisements