Mieszkanie dla Młodych a dopłaty do kredytów hipotecznych.

W założeniu ustawodawcy program ma być skierowany dla młodych ludzi, którzy ”startują w życie”. Program Mieszkanie dla Młodych będzie skierowany dla małżeństw, singli oraz osób samotnie wychowujących dzieci. Tak samo jak w końcówce programu Rodzina na Swoim obowiązywać będzie limit wiekowy 35 lat. W przypadku małżeństw limit będzie ustalany dla młodszego z małżonków. Z programu wykluczone są osoby które posiadały lub posiadają nieruchomość mieszkalną (działka nie jest nieruchomością mieszkalną:)). Zasada ta nie obowiązuje  jeśli prawo własności było częściowe, jeśli ktoś był lub jest współwłaścicielem w części ułamkowej.

Program Mieszkanie dla Młodych będzie obowiązywał dla nieruchomości z rynku pierwotnego dla mieszkań i domów położonych na terenie Polski. Nieruchomości te będą musiały być wybudowane przez podmioty w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. Nieruchomości będą musiały spełniać limity metrażowe. Standardowo będzie to 75 m kw. dla mieszkań oraz 100 m kw. dla domów. Dla rodzin posiadających minimum trójkę dzieci maksymalne limity są podwyższone o 10m dla każdej z nieruchomości – 85 m kw. dla mieszkań oraz 110 m kw. dla domów. Dodatkowym obostrzeniem będzie limit cenowy przypadający na 1 m kw. jaki dana nieruchomość będzie musiała spełnić by mogla zostać udzielona dopłata. Limity będą ustalane raz na kwartał i będą ustalane przez BGK i ogłaszane w Biuletynie Informacji  Publicznej na podstawie średniego wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 m kw. obliczonego dla danej gminy.

Ustawa określająca zasady dofinansowania wymaga by kredyt był zaciągany w walucie polskiej na min.50% wartości nieruchomości. Kredyt musi być również zaciągnięty na min. 15lat. W przypadku gdyby kredytobiorcom nie starczyło zdolności istnieje możliwość dołączenia do kredytu celem poprawy parametrów finansowych następujące osoby: zstępni, wstępni, rodzice, rodzeństwo małżonkowie rodzeństwa, teściowie, ojczym i macocha.   Celem kredytu nie może być zakup garażu, finansowanie wykończenia, konsolidacja innych kredytów itp.

Advertisements